First Time In Phuket ? or need help planning your vacation

WHEN IN PHUKET TOWN...Do not forget!

ศาลเจ้า วัด และสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ซึ่งเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ ร้านกาแฟเล็กๆในตัวเมืองเก่าที่น่าสนใจ

ถนนบางลา ป่าตอง ยามค่าคืน

ถนนที่เต็มไปด้วยสถานบันเทิงยามค่ำคืน ถนนบางลาที่มีชื่อเสียง ผับและบาร์มากกว่า 100 ร้าน แสง สี ดนตรี ความสนุกสนานตลอดทั้งคืน

จุดชมวิวเมืองภูเก็ต แหลมพรหมเทพ

จุดชมวิวที่ดีที่สุด ทิวทัศน์ที่สวยงาม ชายหาด หน้าผ่า และ ความงามของธรรมชาติ ที่สามารถสัมผัสได้โดยรอบ

เกาะพีพี

หนึ่งในสถานที่ยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวจะต้องได้สัมผัส เกาะพีพีเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติ หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี สามารถเดินทางจากท่าเรือรัษฎาจังหวัดภูเก็ต

พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี (พระใหญ่)

รุปปั้นหินอ่อนพระพุทธรูปปางมารวิชัยความสูง 45 เมตรบนยอดเขานาคเกิด ได้รับการถวายพระนามจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ว่า “พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี” พร้อมตราตั้งให้เป็นพระพุทธรูปประจำเมืองภูเก็ต บนเขานาคเกิดนี้ท่านสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามได้โดยรอบ สัมผัสบรรยากาศและซึมซับความงดงามของเกาะภูเก็ต